woensdag 2 april 2008

Anders omgaan met afval

Met het project Desycling gaan we in de wijk Geuzenveld-Slotermeer van februari t/m juni de buurtbewoners bewust maken van de hoeveelheid afval die zij dagelijks produceren.
Dit doen we door met schoon verzameld afval designproducten te maken van materiaal zoals lege kartondozen, oude kleding, tijdschriften, lege petflessen, etc. Inspiratie, creativiteit en participatie zijn daarbij leidende principes.

Het project begint met de oproep aan schoolkinderen van basisscholen om thuis met hun ouders bepaalde afvalproducten gedurende een week te verzamelen. Het ingezamelde schone afval vormt het basismateriaal voor de eerste workshop waarin de deelnemers gestimuleerd worden zelf ideeën te bedenken en nieuwe producten te maken. Vervolgens worden de prototypes door een kleine groep ontwerpers geanalyseerd en verder uitgewerkt tot een bruikbaar product. Daarna kunnen de deelnemers in een serie workshops hun eigen (en andere) producten maken met behulp van industriële- en fashion designers.

Geen opmerkingen: